Menu

Optimalizace stravovacích zvyklostí

Cílem je posouzení a případná optimalizace stravovacích návyků a zvyklostí jedince, v ideálním případě s přesahem i na jeho nejbližší okolí. Nutriční poradenství je z principu nedílnou součástí většiny FITCLINIC programů, nicméně je možno jej objednat i jako samostatný a detailní edukační program.

Na základě konzultace, věku, analýzy životního stylu, energetického výdeje, anamnézy a dalších faktorů stanovujeme optimální příjem energie a upravujeme skladbu jídelníčku směrem k vyváženosti i pestrosti odpovídající chuťovým preferencím. Součástí programu je i pitný režim. Základním požadavkem je žádoucí poměr základních živin, vitamínů a minerálů. Stavebními kameny jídelníčku jsou běžně dostupné potraviny (přizpůsobujeme se i síle nákupního koše). Při návrhu jídelníčku vycházíme i z krevních testů (glykémie, lipidy, kys. močová atd.) Na základě laboratorních hodnot jsme schopni poskytnout výživová doporučení i pro osoby s metabolickými onemocněními (cukrovka, dna). Vždy však respektujeme léčebná nařízení ošetřujícího lékaře-specialisty.

Nepoužíváme a nedoporučujeme v jakémkoliv smyslu extrémní, jednostranné či nepodložené diety (Atkinson, mléčná dieta, dieta dle krevních skupin). Zakládáme si na tzv. „čisté cestě“ a nezávislosti na jakýchkoliv výrobcích a preparátech tzv. zdravé výživy. Nejsme součástí žádné distribuční sítě.

Zapomeňte na leckdy pomýlené populárně-naučné články v časopisech či na internetu. Seznámíme Vás s informacemi, které se vyučují na univerzitách v rámci oborů dietologie a výživy a jsou podloženy skutečnými klinickými výzkumy a studiemi.

Nabízíme: